lessphp fatal error: load error: failed to find /www/wp-content/themes/theme53264/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /www/wp-content/themes/theme53264/style.less Wencke Heijblok

Wencke is adviseur, coach en trainer op het gebied van Best Value. Zij geeft presentaties, workshops en trainingen over het onderwerp en heeft ruime ervaring in het begeleiden en coachen van (publieke) organisaties bij de concrete toepassing van de Best Value aanpak. Zij is projectleider geweest bij grote en kleine (Europese) aanbestedingen en is goed op de hoogte van het juridische kader van Best Value binnen Europese Aanbestedingen. Zij heeft ervaring met de toepassing van Best Value in uiteenlopende organisaties en onderwerpen. Enkele voorbeelden van onderwerpen zijn: ICT, Facilitaire dienstverlening, Bouw en infra projecten, Ontwerp en realisatie van technische installaties, Zorg en welzijn. Door haar ruime ervaring met diverse onderwerpen en organisaties (zowel aan opdrachtgevers- als aan opdrachtnemerskant) kan Wencke snel schakelen op Best Value vraagstukken. Zij kent de veranderkundige aspecten die de toepassing van Best Value met zich meebrengen en heeft daar in haar begeleiding en trainingen aandacht voor. Opdrachtgevers die zij succesvol heeft begeleid- en of getraind, zijn onder andere; Nederlandse Spoorwegen, de NOS, Prorail, Ministerie van Defensie, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap (HHSK), Haagse Hogeschool en diverse gemeenten.

Metrics

  • A+ gecertificeerd
  • Meer dan 40 Best Value projecten begeleid aan opdrachtgeverskant, zowel in de publieke als semi publieke sector;
  • Enkele Best Value projecten begeleid aan opdrachtnemerskant in private sector;
  • Organisatie Ontwikkeling in private en publieke sector;
  • Meer dan 500 mensen opgeleid en of getraind;
  • Trainer/docent bij NEVI en NEVI PEP (purchasing executive programme);
  • Gemiddeld oordeel trainingen 4.8 (schaal 1-5);
  • Paper gepubliceerd in het boek ‘Best Value werkt’.