lessphp fatal error: load error: failed to find /www/wp-content/themes/theme53264/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /www/wp-content/themes/theme53264/style.less Inkoopplan | Best Value Group

Inkoopplan

In een inkoopplan stelt de organisatie vast hoe de belangrijkste projectrisico’s worden beheerst, wat het gunningscriterium is en op welke wijze het contact zal worden beheerst. Hierbij kan ook de meerwaarde van de Best Value aanpak worden afgewogen. De Best Value Group heeft aan de basis gestaan van een simpel model waarmee de potentiële meerwaarde van de Best Value aanpak ten opzichte van een traditionele aanpak zowel kwalitatief als kwantitatief kan worden afgewogen aan de hand van de karakteristieken van het specifieke project.
inkoopplan

Andere diensten