Onze diensten

Het functioneren van publieke en private organisaties kan niet meer los gezien worden van andere organisaties, zoals toeleveranciers, toezichtinstanties of afnemers. Een organisatie is vaak een schakel in een keten van grondstof tot consument. De keten is hierbij zo sterk als de zwakste schakel. Organisaties hebben een groot belang dat verder gaat dan het functioneren van de eigen organisatie. Transparantie over prestaties wordt hierbij steeds belangrijker. Een belangrijke vraag hierbij is: wie zitten er allemaal op jouw molecuul en wat zijn hun prestaties?

Onze passie is om ketens sneller, beter en slimmer te laten werken door transparantie te creëren. Dit gaat verder dan inkoop en verkoop, maar vraagt om een systeembenadering. Vanuit de belangen van de klant moet de samenwerking tussen alle partijen in de keten worden doordacht. Dit start bij de inkoopstrategie, waarin de strategische keuzes zoals opknippen, contractvorm en samenwerkingsvorm worden afgewogen.  Deze keuzes worden vervolgens uitgewerkt in een meer gedetailleerd inkoopplan. Vervolgens wordt tijdens de transactie tussen de inkopende en verkopende gezocht naar expertise die maximaal bijdraagt aan de projectdoelen. In de uitvoering van het project staat de samenwerking centraal, waarbij alle betrokken partijen de klantwaarde zo goed mogelijk realiseren.

A Inkoopstrategie

In een inkoopstrategie wordt aan de hand van de projectdoelstellingen afgewogen wat de organisatie zelf wil doen en wenst uit te besteden...

Meer informatie
B Inkoopplan

In een inkoopplan stelt de organisatie vast hoe de belangrijkste projectrisico’s worden beheerst, wat het gunningscriterium is en op welke wijze...

Meer informatie
C Best Value begeleiding

Best Value Group kan het volledige Best Value traject van begin tot eind begeleiden, waarbij we de stappen uit de methodiek volgen, zoals ook...

Meer informatie
D Best Value trainingen

De Best Value Group kan op maat gesneden in-company-trainingen verzorgen over de Best Value aanpak voor zowel inkopende als verkopende organisaties...

Meer informatie