Onze missie

Onze missie is het helpen van organisaties bij vraagstukken op het gebied van keteninrichting: wat is de rol van de eigen organisatie in de keten, welke rol is verstandig om aan partners (leveranciers) over te laten en hoe wordt de samenwerkingsrelatie met de partner dan concreet vormgegeven?

Uitgangspunt in al onze activiteiten zijn de principes uit de Best Value filosofie: ruimte bieden voor expertise, de acceptatie van expertise van anderen en het creëren van transparantie.