Nieuwe dynamiek tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieders

Achmea is mondiaal de eerste om het gedachtegoed van Best Value toe te passen bij
de inkoop van zorg. Inmiddels is de selectiefase afgerond en zijn negen aanbieders
gecontracteerd. In dit artikel worden de resultaten van de pilot gepresenteerd.

In het septembernummer 2014 van Deal! Magazine beschreven we achtergrond en opzet van de pilot prestatie-inkoop binnen Achmea. In die pilot is gekozen voor twee verschillende aandoeningen: staar en borstkanker. Een staaroperatie is een eenvoudige,
in principe monodisciplinaire ingreep, hoog gestandaardiseerd en minder belastend voor de patiënt. Borstkanker(chirurgie) kent een multidisciplinaire behandeling, is minder gestandaardiseerd en kent een langdurig zorgproces.

Lees het hele artikel >>

No Comments Yet.

Leave a reply