Boeken

Boek Prestatie inkoop
In dit boek beschrijven Jeroen van de Rijt en Sicco Santema dat er een paradigmaverandering nodig is om te komen tot vernieuwing in de keten: van “het controleren en beheersen van aanbieders” naar “loslaten en vertrouwen. Van het sturen door de opdrachtgever naar het laten leiden door de opdrachtnemer. Prestaties van aanbieders vormen hierbij de basis. Van de Rijt en Santema beschrijven een aanpak waarbij aanbieders de maximale ruimte krijgen om zich van elkaar te onderscheiden en hun prestatie neer te zetten. Hierdoor kan de inkooporganisatie met weinig energie de beste aanbieder identificeren. Resultaat is een keten die meer accountable is en betere resultaten levert.

De aanpak is succesvol in veel projecten toegepast, van bouw tot ICT tot zorg- en welzijnsdiensten. In de publieke en private sector.

U kunt het boek bestellen via www.managementboek.nl.

Boek Best Value Werkt
De afgelopen jaren heeft de toepassing van Best Value (Prestatieinkoop) in Nederland een enorme vlucht genomen. Inmiddels zijn meer dan tweehonderd projecten met Best Value uitgevoerd. In dit boek, uitgegeven door de Vereniging Best Value Nederland, bundelen Jeroen van de Rijt en Wiebe Witteveen samen met ruim twintig gecertificeerde Best Value adviseurs hun ervaringen. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan het doel van de vereniging: het delen van kennis. Het boek geeft een bloemlezing van uiteenlopende Best Value-projecten, in de publieke en private sector, groot en klein, met eenvoudige en complexe opdrachten en vanuit verschillende invalshoeken.

U kunt het boek bestellen via www.managementboek.nl.

Boek Best Value stroomt
Na het succes van Prestatieinkoop, met Best Value naar succesvolle projecten (waarvan er inmiddels meer dan 15.000 exemplaren zijn verkocht) en Best Value werkt is dit de derde titel in de reeks. Best Value stroomt biedt praktische handvatten, reflectie en de nieuwste inzichten in de Best Value-aanpak. Onmisbaar voor iedereen die overweegt met Best Value aan de slag te gaan! Deel A biedt een aantal verdiepende inzichten, die op onderdelen leiden tot subtiele aanpassingen in de Best Value-methodiek. Het toepassen van Best Value in de publieke sector vereist dat opdrachtgevers volgens de regels van het aanbestedingsrecht werken. Deel B gaat vanuit dat oogpunt in op de jurisprudentie rondom Best Value. Deel C presenteert inzichten uit de wetenschap aan de hand van twee afstudeeronderzoeken. Tenslotte geven in deel D diverse gecertificeerde Best Value-adviseurs hun reflectie op de toepassing van Best Value, ieder vanuit hun persoonlijke perspectief.

U kunt het boek bestellen via www.managementboek.nl.